För att framgångsrikt kunna hantera information och data krävs idag ett modernt och kraftfullt affärssystem som kan integrera bolagets olika delar. Försäljning och marknad behöver ha en sömlös kommunikation med redovisning och projektorganisationen samtidigt som ledningen kan behöva ett verktyg för att snabbt skapa sig en bild av verksamhetens status över tid. Vi tror på att börja i rätt ände.

En lyckad implementation av ett affärssystem är ofta en kombination av tydliga mål och planer, användarutbildning, anpassning till företagets behov, teknisk support och kontinuerlig utveckling.

Vertel erbjuder nu en halvdags workshop där vi tillsammans med er ledningsgrupp går igenom verksamhetens mål 3-5 år framåt och identifierar de viktigaste processerna i behov av systemstöd över tid.

Strategiworkshop

  • Nulägesgenomgång

  • Verksamhetens mål kommande 3-5 år

  • Ledningens strategi för att nå målen

  • Etablering av aktiviteter på kort och lång sikt

Utkomsten av workshopen är en förmiddag där vi får lära känna er verksamhet samtidigt som vi med ett coachande förhållningssätt tydliggör och konkretiserar verksamhetens mål, strategier och aktiviteter.

Resultatet av workshopen är en bra grund för att se vilka delar av verksamheten som skulle behöva systemstöd och i vilken ordning det skulle vara lönsammast att implementera affärssystemets olika delar.

Workshopen genomförs av Anders Wallenquist och Victor Negrete, konsult i kommunikation och affärsutveckling med över tio års erfarenhet av att stötta bolag med målplanering och tillväxtanalys.Pris

15000 SEK (exkl. moms)


Kontakta Anders på 0709 - 56 51 60
eller anders.wallenquist@vertel.se för
frågor eller bokning.Boka onlinemöte