Odoo

Odoo är ett komplett affärssystem där alla funktioner är fullt integrerade med varandra. Systemet är modulärt och är till skillnad mot många andra system på marknaden anpassningsbart till en väldigt stor grad.

Vi på Vertel har lång erfarenhet av att arbeta med och utveckla Odoo, och kan hjälpa till från förberedande arbete till utveckling, lansering och förvaltning av ett välanpassat system för just er verksamhet.

Kontakta oss   Boka onlinemöte

Odoo - hela affärssystemet på en plattform

Odoo har funnits i mer än 15 år, och har gått under flera andra namn, OpenERP och TinyERP. Odoo SA som är huvudman är baserat i Belgien, men systemet har idag både användare och utvecklare världen över. 

Affärssystem, även kallat ERP-system, är i sin enklaste bemärkelse "ett standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd". Med det kan menas ett IT-system med funktioner som avlastar verksamheten och samlar information och administration mer lättåtkomligt för ett mer effektivt arbetssätt. Vilka funktioner som inkluderas i ett affärssystem varierar beroende på vem man frågar. På Vertel menar vi att ett modernt affärssystem har fler funktioner än endast de grundläggande för att kunna ge stöd åt företagets allt fler digitala processer och behov, inom områden som till exempel ekonomi, logistik och kommunikation.

Odoo har funktioner för allt vad ett affärssystem bör ha, och några fler som ökar nyttan ännu mer. Det finns bland annat ett kraftfullt CRM-verktyg, dokumenthantering, kontaktregister, lagerhantering, bokföring, onlineoffert, webbplatsredigerare med bokningssystem och e-handel - och allt är på samma plattform. Fullt integrerat tillsammans, där information och data inte behöver skickas fram och tillbaka genom cyberrymden för att finnas där den behövs - i Odoo finns allt i samma databas. Läs mer om funktioner i Odoo här.

Det sagt så behöver systemet inte innehålla alla dessa funktioner. Det är bara onödigt att ha lagerhanteringsfunktioner om man inte har något lager, och självklart ska inte webbplatsen ha en webbshop om man inte säljer något. Odoo är modulärt, vilket innebär att det går att styra över vilka appar som installeras och används. På så sätt behöver inte onödiga funktioner ta plats eller fokus från det som verkligen behövs. Och om behovet förändras går det enkelt att aktivera nya appar och funktioner, så att systemet förändras tillsammans med företaget.  


Odoo och Fri programvara

Odoo SA släpper varje år en ny utgåva av grundsystemet med en uppsättning uppdaterade appar och funktioner. Användarföreningen börjar därefter att uppdatera och vidareutveckla redan existerande appar och lösningar, så att det till slut finns förnyade utgåvor av allt som fortfarande är relevant. De gamla utgåvorna går fortfarande att använda många år framåt.

Vissa av apparna som Odoo SA släpper är betalappar och kallas för Odoo Enterprise. Det är ett grundpaket som är licensierat, till skillnad mot majoriteten av alla Odoo-appar. Dessa går att till en kostnad prenumerera på och det finns partners till Odoo som endast agerar återförsäljare av dessa betalpaket.

Vi på Vertel har valt att vara fristående från Odoo SA och är stolta och aktiva medlemmar av användarföreningen. Vi anser att nyttan av Odoo är baserat på det stora utbudet av appar, och vi har erfarenheten och kunskapen att skapa de bästa lösningarna för våra kunder. Vi kan erbjuda hjälp med att börja med Enterprise men vårt största fokus är på att skapa samma funktionalitet men licensfritt och med möjligheten att utöka och anpassa så som kunden själv vill och behöver.

Nyttan med att vara fristående är att vi själva styr vilka lösningar vi erbjuder till våra kunder, och kan därför fokusera på den specifika kundens behov och kan hitta de bästa lösningarna, eller skapa dem själva. Detta gäller inte minst anpassningar och lösningar som är specifika för Sverige och svenska standarder. Vi har till exempel utvecklat lösningar för svensk bokföring.

Läs mer

                

 

 


Vem kan använda Odoo?

Eftersom Odoo är modulärt och anpassningsbart är det möjligt att styra både funktioner och storlek på systemet, så att det passar till de specifika behoven hos företaget. Därför är målgruppen stor, och både små företag och stora organisationer kan få rätt stöd och effekt av systemet.

Vem som helst kan ladda ner en version av Odoo, utan kostnad, hemma vid köksbordet. Det är en av sakerna som är fint med fri programvara. Men det kan vara bra med någon som kan hjälpa till med drift. För att komma ännu längre är expertis på Odoo, verksamhetskunskap och programmering också bra att ha. Det kan vi hjälpa till med.

Genom åren har vi hjälpt små och stora företag att växa och utvecklas tillsammans med Odoo. Vi har även hjälpt flera svenska myndigheter att gå över till att använda Odoo, och att bygga upp egna interna avdelningar för att själva kunna bygga upp en intern expertis. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Men integrationer då?

Självklart går det att integrera andra system tillsammans med Odoo, antingen till en början för att sedan gå över till att använda Odoos funktioner, eller permanent.

Vi på Vertel har till exempel skapat integrationsmöjligheter mellan Odoo och Fortnox.

Läs mer

Vill du veta mer om Odoo och Vertel?

Välkommen att kontakta oss eller boka ett onlinemöte!