Integritetspolicy

Inledning

Vertel AB har huvudsäte i Linköping och är en del av Kreawit-koncernen. Denna integritetspolicy gäller endast besök till webbplatsen vertel.se (eller “webbplatsen”) som tillhandahålls av Vertel AB (även nedan kallad “vi”, “oss”, “vår” eller “Vertel”).

Genom att använda vertel.se och skicka in personuppgifter till oss godkänner du att vi använder dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy.

Vi kan samla in personuppgifter från ett antal källor i andra sammanhang, antingen direkt från de registrerade, eller från kunder, kollegor och offentligt tillgängliga källor.

Samtycke till behandling

Genom att uppge personuppgifter på denna webbplats förstår du och godkänner överföring av dessa personuppgifter till oss samt insamling och behandling av dessa personuppgifter, i den utsträckning som tillåts enligt denna integritetspolicy.


Vilka personuppgifter samlas vid besök till webbplatsen?

Vi kräver inte att du registrerar dig för att få tillgång till vertel.se men om du deltar i någon av aktiviteterna eller tjänsterna som erbjuds, samlar vi in personuppgifter som vi behöver för att kunna erbjuda dig dessa tjänster, till exempel ditt namn, jobbtitel, e-postadress, arbetsgivarens namn och telefonnummer.

Vi samlar inte in känsliga personuppgifter från dig. Känsliga uppgifter omfattar information om: ras eller etniskt ursprung; politiska åsikter; religiösa eller andra liknande övertygelser; fysisk eller psykisk hälsa; sexuell läggning eller brottsregister. Där du frivilligt uppger känsliga personuppgifter till oss förutsätter vi att vi har ditt uttryckliga samtycke att använda informationen i samband med syftet till vilket informationen har tillhandahållits.


Teknisk information

 När du besöker denna webbplats kan vi samla in teknisk information såsom din IP-adress (internetprotokoll), detaljer om sidorna du besöker på vertel.se eller på andra sidor du besöker på nätet samt vilken webbläsare du använt för att besöka vår webbplats.  

Den här webbplatsen samlar in standard för internetlogg- och tekniska data för att mäta och förbättra effektiviteten på webbplatsen, för att hjälpa till att diagnostisera problem med vår server,  administrera webbplatsen, se var trafiken kommer ifrån och för att identifiera våra användare. Vi kan även samla in annan information via vår webbsida, till exempel användningsaktiviteter och preferenser för webbplatsen, även kallat demografisk eller profildata. I dessa sammanhang kan vi använda “cookies” för att samla in informationen. För mer information, se vår cookie-policy här.

Vi samlar in personuppgifter via vår webbplats från dig under följande situationer

•    när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
•    när du kontaktar oss för att begära ytterligare information
•    när du skickar in ett formulär i samband med till exempel jobbsökande eller registrering till en aktivitet


Vi samlar in minsta möjliga information för att kunna hantera din förfrågan. Vi kommer att ange om informationen du ska uppge är frivillig eller obligatorisk. Vi skulle normalt bara begära ytterligare information så att vi kan ge det lämpligaste svaret på din förfrågan.


Hur använder ni mina personuppgifter?

Vi använder endast personuppgifterna du lämnar för att hantera din förfrågan, för att kunna hantera vertel.se, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

När du begär information eller ber att någon kontaktar dig, kommer du få erbjudande om att ta emot ytterligare information som kan vara av intresse.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter du har lämnat via webbplatsen, uppdatera eller korrigera dina uppgifter, avstå från att ta emot ytterligare information från Vertel AB eller begära att dina personuppgifter tas bort från våra system, när som helst genom att skicka ett mail till info@vertel.se. Vi kommer att behandla alla sådana önskemål i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du inte vill ta emot framtida marknadsföringsmeddelanden från oss kan du meddela oss detta genom att skicka ett mail till info@vertel.se och uppge e-postadressen du vill att vi tar bort från vår epostlista. Ditt val att inte ta emot reklam och marknadsföringsmeddelanden ska dock inte hindra oss från att besvara dig, via e-post eller på annat sätt, gällande andra uppdragsförhållanden som du har med oss.


Kommer ni att lämna ut mina personuppgifter till en tredje part?

Vi kan avtala med andra företag eller privatpersoner att hantera din förfrågan eller att annars driva denna webbplats eller vår affärsverksamhet. Vi kan ge dessa företag tillgång till dina personuppgifter i samband med sådana ändamål på våra vägnar.

Ibland kan vi lämna ut personuppgifter som svar på domstolsförfaranden, stämningar, offentliga utredningar eller vad som annars krävs eller är tillåtet enligt lag.

Vi tillhandahåller inte personuppgifter till tredje part för deras marknadsföringsändamål och vi åtar oss inte att göra mailutskick för tredje parts räkning.

Vi kan, som ett resultat av en försäljning, fusion, konsolidering, förändring av ägandekontroll, överföring av tillgångar, omorganisation eller likvidation av vårt företag (en “omorganisationshändelse”) överföra, sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part som är inblandad i omorganisationshändelsen.


Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

Vi behåller endast dina uppgifter under perioden som krävs för att uppfylla din förfrågan och kommer att ta bort dem i enlighet med vår datalagringspolicy. 


Är mina personuppgifter säkra?

Vi har infört allmänt accepterade standarder för tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändringar eller förstörelse. Vi kräver att alla anställda och uppdragsgivare förvarar personuppgifter konfidentiellt och endast behörig personal har tillgång till denna information.


Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan emellanåt komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Du kommer att kunna se när vi senast uppdaterade integritetsmeddelandet eftersom vi kommer att inkludera ett revisionsdatum.


Kontakt

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post på info@vertel.se eller här.

Om du har några synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen på deras webbplats www.datainspektionen.se.


Senast uppdaterad: 12 april 2023