Historien om Vertel och fri programvara
Bakgrunden till att Vertel startades och resan till det Vertel är idag

Anders Wallenquist berättar historien om hur Vertel startade 2004. Idag är Vertel ledande i Sverige inom Odoo, ett affärssystem baserat på fri programvara. Anders har sedan tidigt 90-tal verkat inom fri programvara och förklarar varför det varit så framgångsrikt.


Nedan följer en transkription av avsnittet.

Tomas

Välkommen till Vertel-podden! Här kommer vi att prata om Vertel, om Odoo och om att jobba med IT. Jag heter Tomas Tränkner och det här är det allra första avsnittet. Och vad vore väl inte bättre än att börja med mannen som startade allt det här? Han heter Anders Wallenquist, och han är med mig. Hej Anders! Hej! Podd-dags. Blogg-dags! Det är dags att sätta Vertel på kartan, eller hur? Berätta vad Vertel är för företag.  


Anders

Vi är ett affärssystemsföretag som jobbar med fri programvara och då i första hand affärssystemet Odoo.


Tomas

Och vi befinner oss på kontoret på Vertel här i centrala Linköping. Men ni har ju funnits ett tag?


Anders

Ja, vi har funnits sedan strax efter sekelskiftet. Ja Och det började ju egentligen med att jag blev engagerad av Statskontoret som specialist på fri programvara och ingick sedan i en utredning som Näringsdepartementet arbetade med, som ledde fram till nya upphandlingsregler i Sverige och som skulle gynna småföretag och gynna fri programvara. Och det finns idag hos Kammarkollegiet för Programvaror och tjänster, och det som det ledde fram till då var ett avtal som hette Programvaror och tjänster öppen programvara och då bildade vi ett företag som heter Vertel som blev centralpunkt i ett nätverk med 400 småföretag som gjorde att vi kunde delta i offentlig upphandling. Så vi följde med i ett antal omgångar med offentlig upphandling. Det blev inte någon jättesuccé för vår del och så då har vi fortsatt och specialiserat oss på affärssystem. Vi har jobbat ett antal år och sedan är vi tillbaka lite grann med offentlig upphandling. Vi har ett samarbetsavtal med Dustin där Dustin vände sig till oss för att de vill ha lite stöd när det gällde att lyckas med upphandlingen som med Programvaror tjänster, just därför att man får extrapoäng om man är duktig på fri programvara. Så det var vårt bidrag till den upphandlingen.


Tomas

Så om vi tar och tar oss tillbaka lite i det här. Vi pratar alltså om ett företag, ett konsultföretag inom IT, som jobbar med öppen programvara, open source. Ja Och det här startade då, jag tittar ju på din LinkedIn-sida, 2004. Stämmer. Men innan dess hade du läst?


Anders

Jag började med systemvetenskap och sen så har jag läst både ekonomi och informationsvetenskap,parallellt med att jag har varit ute och jobbat. Och ekonomi läste jag framför allt därför att jag jobbade som konsult och jobbade med affärssystem på 80-talet, och du tyckte jag att det var viktigt och veta om vad tusan det var vi jobbade med. Och så läste jag ekonomi. Jag har varit konsult hela mitt liv, sedan början på åttiotalet och det ledde fram till att jag och några vänner drog igång ett företag som idag heter Sigma. Och när vi började den banan, då var vi experter på elektronisk handel, affärssystem. Ursprungligen hette det nBit affärssystem. Sedan växte vi och det blev, den verksamheten blev lite utspädd och så då gick jag vidare och var med i starten av ett företag som hette Cell som var inriktad på internet och vad spännande saker man kan göra med internettekniker.


Tomas

r det här var ju, allt vi ska komma ihåg att internet i Sverige såg sin dager typ 1993, eller något sådant där. Den första hemsidan, vad hette den? Lysator tror jag det var, som hade sin första hemsida.


Anders

Ja det kanske det var. Och då initialt så var det förbjudet att skicka mejl, men 1995 så skickade Carl Bildt mail från Tekniska mässan, på straffskalan två år. Men det var ju svårt att sätta en statsminister i finkan så att det blev faktiskt lagändringar och det här, vi som jobbade tidigt med internet tyckte att det var jättespännande och bryta ny mark. På den tiden så jobbade jag med konsultuppdrag åt Posten där vi implementerade väldigt mycket nya tjänster. Vi var tvungna att sätta upp och bli internetoperatörer eftersom det inte fanns några internetoperatörer att prata om, så att kunderna kunde använda våra internettjänster och så på den vägen var det när det gäller elektronisk handel, som i och med att vi hade stora och viktiga kunder inom internet och elektronisk handel, så tyckte vi att vi kunde starta en konsultverksamhet på det området.


Tomas

Du har en lång gedigen erfarenhet inom IT, och det här med öppen källkod det kom ju först, ja vad ska man säga, i samband med Linux så här i slutet på 90-talet.


Anders

Egentligen så var det ju -84 då man definierade vad fri programvara är för någonting, och min medvetenhet om fri programvara var snarare projekt som vi drev på Posten. I början på nittiotalet så drev vi ett antal stora projekt, och de projekt som lyckades bäst visade sig att då använde vi komponenter, vi byggde det på fri programvara och det var överlägset de mest framgångsrika projekten. Så det var snarare i lite retrospektiv som jag insåg att det fanns någonting spännande med fri programvara och jag började fundera över mekanismerna med fri programvara och varför det var så pass lyckosamt i de projekten. Det som var intressant var användarföreningen. Vi hade vissa tekniska problem i ett stort projekt på Posten och då visar det sig att vi hade samma problem som Boeing och då kunde vi samarbeta med Boeing och lösa de här problemen, och i det här fallet var det Unisys som var motparten och tillsammans var vi tillräckligt starka för att få Unisys att faktiskt erkänna att de hade buggar i sitt operativsystem och vi kunde lösa ut problemen. Det var väl ett av många exempel på samarbeten som uppstått tack vare att vi använde fri programvara, att vi använde samma kodbas och kunde då tillsammans vara mycket starkare än ensamma.


Tomas

Och du som lyssnar kanske undrar hur den här historien hänger ihop, men det slutar ju med till vart vi är idag. Det är ju att Vertel är baserat - inriktat - mot fri programvara, framför allt inom plattformen Odoo. Vi kommer landa där när Anders och jag är färdiga med det här. Men tillbaka till då och ditt företagande, för du har ju startat mer än ett företag tidigare?


Anders

Ja, dels så var det ju ett samarbete med fyra personer som ledde fram till först nBit affärssystem, och det var under Sune Nilssons ledning, som senare landade i Sigma och börsintroduktion, och sedan Cell som också hamnade på börsen, fast bakvänt. Vi köpte ett företag som var börsnoterat. Sedan har jag startat ett företag med Kreawit och Vertel, och Kreawit är vårt moderbolag idag. Och tanken är väl att det kanske kan bli lite fler företag i den portföljen som kan samarbeta med Vertel någon gång i framtiden.


Tomas

Och idag så har ju Vertel 17 år på nacken sedan 2004 ungefär. Och om du skulle beskriva resan lite kort, var det var när ni började till vad det är idag.


Anders

Vi börjar ju med att jobbar med nätverk och fortsätta tanken med användarförening som hade varit lyckosamt tidigare, och i vårt fall så hade vi ett samarbete, ett nätverk med företag, som vi kunde göra affärssamarbeten kring. Så det var vi där vi startade. Offentlig upphandling och det beror ju mycket på att internet var tabu. Efter millennieskiftet eller några år därefter så var det jättetrögt med de områden som jag har jobbat med tidigare. Så då var vi tvungna att bryta ny mark och i det här fallet så blev det offentlig sektor och offentlig upphandling. Vi jobbade med PPM, med att ett stort uppbåd med projektledare på PPM och som då var precis nytt skulle byggas i grunden och var också nybyggarprojekt. Vilket var väldigt roligt. Så jobbade vi några år med nätverkstanken, sedan visade sig i praktiken att det är ganska tungt att hålla ihop ett nätverk, så det eroderade kan man väl säga. Jag har många bra kontakter fortfarande med, men det är nätverket som drevs som ett tydligt nätverk, och vi hade en stiftelse som huvudman för själva nätverket och det existerar inte längre. Men i samband med att vi bytte fokus lite grann så var det ju affärssystem som sedan landade i Odoo. 2004 så jobbade vi med flera affärssystem, det som var gemensamt var att det var fri programvara, alla de affärssystem och sedan i över tid så är det varit Odoo som har utvecklats bäst och varit intressantast.


Tomas

Hur kommer det sig?


Anders

Jag tror att det handlar om dels en teknisk orsak och dels användarföreningen som är byggd kring produkten. Och den tekniska orsaken är att det har fungerat; de API:er, de gränssnitt, de tankar som man hade när man började, de har hållit. Odoo har kunnat växa enormt. De har vuxit ifrån kanske hundra moduler någon gång i starten när Odoo bara vara användbart, till 30000 moduler i dag. Och det som har gjort att det tekniskt har fungerat är att de tankar som man hade när man byggde plattformen ursprungligen har hållit ihop på.


Tomas

Det här ledde ju fram till att ni följde Odoo, och det var tydligen ett bra val och företaget började växa. Hur många är ni idag?


Anders

Vi är 18 personer, och sedan har vi ett antal underkonsulter också så att det är 25 personer som är på lönelistan.


Tomas Tränkner

Och vi kommer möta något av dem i den här podden. Men om vi tittar på kunderna, och Odoo. Kan du ge exempel på några kunder i dag?


Anders

Ja, om vi tittar på kunder så har vi väldigt mycket blivit uppsökta av företag som är intresserade av Odoo, och så har de tittat efter: ”Var kan vi hitta en trevlig samarbetspartner och jobba med Odoo”? Och på så vis så har vi kunder i nästan alla världsdelar. En viktig kund, jättespännande, är Geely, som vände sig till oss och berättade att de har använt våra moduler för att bygga ett återförsäljarnät i Kina, vilket har lett till ett samarbete där vi har hjälpt dem att bygga utvecklingscenter både i Göteborg och i Kina. Andra kunder, om vi tittar på det samarbete vi har idag med Dustin har varit väldigt lyckosamt. Vi har svarat på ett antal avrop, bland annat Arbetsförmedlingen, som är en viktig kund. Annars så är det från små och väldigt stora företag. Alla alltså Ja, och det tycker jag är väldigt spännande för att man får lära sig väldigt mycket ifrån olika branscher och som vi har med oss i nya uppdrag. Att vi kan återanvända våra erfarenheter.


Tomas

Odoo är ju en väldigt bred portfölj med moduler och ger möjligheter till IT-lösningar. Men vad är det för, framför allt vilka IT-lösningar är det som ni implementerar och hjälper era kunder med?


Anders

Det är ju präglat av att vi har blivit uppsökta av kunder, så att det är en väldig bredd. Det är inte så att vi har specialiserat oss på en viss bransch.


Tomas

Jag tänker på vilken typ av lösning, om vi tittar rent IT-mässigt.


Anders

Det kan till exempel vara kundvård, CRM, som man kan implementera i väldigt många olika branscher och där i och med att vi har ett väldigt stort utbud av moduler så kan man anpassa de affärsprocesser kring till exempel CRM precis efter den typ av verksamhet som företaget har. Och det har gjort att vi har jobbat med CRM i små verksamheter, i väldigt stora verksamheter, som har väldigt olika krav, men det är möjligt just därför att ett bra utbud av moduler. Andra områden är lagerhantering, tillverkning, det är fleetmanagement. Vi har byggt moduler för att registrera bilar till Trafikverket, och det är väl en ganska smal tillämpning av fleetmanagement. Andra områden är HR, rekrytering och det vi hjälpte ett statligt verk med rekrytering där vi fick lite reprimander, eller vad man ska kalla det för, för att det var lite för automatiserat. I det här fallet så var den en mindre myndighet som kämpade med ett väldigt hårt tryck av ansökningar, så att det var kanske tre tusen ansökningar per tjänst, och då måste man automatisera för att det ska vara möjligt att kunna hantera en sådan sak. Och där kunde vi, när vi i den takt som vi såg att det behövdes så kunde vi bygga ut Odoo så att vi kunde möta de kraven.


Tomas

Såhär avslutningsvis i det här första avsnittet: nu har vi pratat om allting som har hänt fram tills nu, men vad har du för visioner om Vertel? Om vi tittar framåt och kanske ett par år, för det händer ju mycket inom öppen källkod. Det har aldrig funnits så mycket öppen källkod inom IT-branschen som nu?


Anders

Nej, det är en mega-trend kan man säga, med fri programvara. Och vår vision är att kunna ta lite plats kring affärssystem och fri programvara och har en förhoppning om att vi ska kunna stärka vårt varumärke och att man väljer oss när det gäller just den kombinationen.


Tomas

Både som kund, men också som medarbetare?


Anders

Det är ju en ständig jakt på nya talanger, absolut.


Tomas

Och de som har det här gå in på Vertel.se så kan du läsa mer om allt det här som jag pratat om. Vi kommer ju tillbaka till både Vertel, och då kunder och att jobba här. Tack så hemskt mycket, och framför allt tack till dig som lyssnar på det här. Fortsätt med det! Prenumerera på den här podden om du hör oss på Itunes eller följer som ni höras på Spotify. Vi hörs snart igen!
Möt Ulrika Jansdotter
Projektledare på Arbetsförmedlingen i Stockholm