Workshop: Scartab
Tjörn - mars 2023

Under våren åkte Anders, Björn och Niklas ut till Scartab i Tjörn, på västkusten utanför Göteborg, och genomförde en heldagsworkshop. Det var en spännande dag som gav många insikter.

Vad menar vi med en workshop, tänker ni? Kort sagt handlar vår workshop om att hitta kundens utmaningar – och lösningarna på dem.

Målet är att hjälpa kunden att hitta den bästa affärsnyttan utifrån hur situationen ser ut på plats. En viktig del är även att inte återupprepa tidigare problem med de befintliga systemen som redan används eller bygga på gamla och utdaterade metoder, utan utgå från situationen som den ser ut idag. Vi kommer in med fräscha ögon och försöker hitta den bästa lösningen tillsammans med kunden, som ju är de som kan verksamheten och processerna bäst.

Anders berättar, ”I Scartabs fall handlar det mycket om digitalisering och effektivisering av verksamheten, med fokus på delar som tidigare visat sig vara svåra att hitta konventionella lösningar till.

Dagen startade med en blandning av analyser för att bygga en förståelse för verksamheten och kunden i helhet. Bland annat använder vi en egenutvecklad metod utarbetad för att hitta den bästa nyttan tillsammans och en gemensam förståelse för sitsen som kunden befinner sig i. Det blir även tydligt vilka delar som vi ska inleda arbetet med. Det fortsatta arbetet är sedan att definiera ett första-mål för projektet, varefter implementationen kan sätta igång,” fortsätter Anders.

Scartab

Scartab är kretsloppsentreprenörer som demonterar och återvinner tekniska installationer. Om du till exempel behöver demontera ett ställverk eller sälja en transformator ställer Scartab upp. De utför även miljöprojektering med sanering av ställverk och transformatoruppställningsplatser.

Läs mer om Scartab och deras spännande verksamhet på deras webbplats här!

"Vi är ett bolag i tillväxt och vill gå ifrån en massa papperslappar och många system som inte pratar med varandra. Att få ihop allting till ett system," säger Niklas från Scartab, och nämner att de haft information spritt över alla möjliga sorters program. Något som märks att det inte längre är hållbart, extra mycket nu när de växer och utökar på fler platser, då är digitalisering och personoberoende ännu viktigare. "Vi vill kunna öka effektiviteten" tillägger han.

Vertel

Med på plats från Vertel var Niklas, som stod för sälj och kundnytta, utvecklaren Björn som kan våra system och tog noggranna anteckningar, och Anders som utöver att vara VD även är expert på både Odoo och implementationsprojekt (och som dessutom agerade fotograf).

Att se verksamheten på plats och hitta en djupare förståelse för kunden och deras behov ger väldigt mycket. Bara att hitta gemensamma definitioner på saker för att på så sätt förstå de branschspecifika termerna och detaljerna är guld värt.

I fallet med Scartab var det väldigt intressant att få se processerna på plats. Det gav en mycket större förståelse, på ett snabbare och mer effektivt sätt än om det varit på distans och utan all input från experterna på plats” säger Niklas från Vertel.

Det var en rolig och givande dag, vilket gav en grund att bygga ihop lösningar baserat på vad vi lärt oss. Sedan vi var där har Scartab även valt att gå vidare med ett implementationsprojekt och är nu en kund hos oss. Stort tack för både nyfikenhet och förtroende!

Sammanfattningsvis är den största fördelen med en workshop att den ger förutsättningar för att hitta rätt förslag på bästa tänkbara systemlösning för den unika kundens behov. Den initiala investeringen ger mycket tillbaka i form av affärsnytta. Ingen verksamhet är den andra helt lik och det optimala systemet kan se väldigt olika ut. Resultatet är dock detsamma: en lösning baserat på kundens verklighet, för en effektivare verksamhet och vardag.

Nedan följer bilder från dagen hos Scartab

Vill ni också ha en workshop med oss för att kartlägga behov och lösningar?

Kontakta oss för mer information, priser och vad vi kan göra för just er! 


Kontakta oss   Boka onlinemöte 


After Work: Brädspelskväll
9 februari 2023