Slöseri, den tysta kreativitetsmördaren
Victor Negrete, konsult inom affärsutveckling och kommunikation
Något vi alla delar i arbetslivet är den tid vi har till förfogande att ägna oss åt värdefulla aktiviteter som kommer en kund till del i form av en produkt eller tjänst. Allt som på grund av strukturer, brist på struktur, kommunikationsproblem, bristande resursplanering, m.m. leder till att aktiviteter inte skapar värde är ett slöseri. I industrin är detta väldigt påtagligt när exempelvis ett maskinstopp sker då man inte haft tid, kunskap eller resurser att genomföra ett förebyggande underhåll. Hur är det i kunskapsföretag?

Tidsbrist

Arbetet för dagens kunskapsarbetare tar aldrig slut. Man skapar till största delen de aktiviteter man ägnar sig åt själv, förhoppningsvis utifrån en god förståelse kring de målsättningar företaget man jobbar på har formulerat. En medarbetare som jobbar fram till 23.00 och bränner ljuset från båda ändar är ibland något som sker när man försöker slänga tid på ett problem som ibland skulle kunna lösas genom en tydligare planering och förståelse för vilket problem som ska lösas.

Rörliga mål

Många arbetsplatser skulle må bra av en ökad transparens kring vilka lösningar som leder till måluppfyllelse och hur man effektivt tar sig an dessa lösningar. Det kan vara svårt om man inte formulerat en tydlig målsättning med delmål och aktiviteter som följer en uttalad strategi för att nå dessa mål. Konsekvensen blir att många aktiviteter på ytan verkar vettiga men i själva verket inte leder till en effektiv lösning.

Kreativitets- och kvalitetsbrist

När tid är en bristvara blir problem lösta på snabbaste sättet. Har man tur är det med bästa lösningen, något som ibland inte är fallet. På sikt kan detta ha den negativa konsekvensen att kunden upplever att den kvalitet som levereras är undermålig, något som påverkar affären i allra högsta grad. Tid för kreativitet i arbetet ger utrymme för nya, smarta och även effektiva sätt att lösa problem.

Ovanstående är alla exempel på dolda slöserier, saker som gör att en kollega eller ett företag presterar på ett sätt som förr eller senare leder till att kunden inte längre upplever en värdefull leverans. För den som läst om Lean är detta inga nyheter, dock är det svårt att komma åt slöseriet när man inte ser det utan bara ser effekterna av det.

Här följer tips som kan vara del i att minska slöseriet på ditt företag:


  1.  Formulera tydliga målsättningar
    Att lägga ut en riktning, formulera aktiviteter eller en plan vart man ska kan bli svårt om man inte vet vad målet är. Ta fram tydliga målsättningar och kommunicera ut dessa i företaget. Ha veckovisa genomgångar på hur man tillsammans jobbar för att uppnå dessa mål och öka dialogen med medarbetarna för att ta reda på hur man kan underlätta arbetet.

  2.  Mät!
    Att mäta är att veta. Vet man inte om kunden är nöjd - mät. Vet man inte hur försäljningen går - mät. Om man inte har system på plats, hitta allra enklaste sättet att mäta och följ progress.

  3. Uppmuntra innovation
    Innovationer kan vara saker som gör att man förbättrar arbetssätt, metoder, rutiner o.dyl. Ett fokus på ständig förbättring kommer alla till del. En medarbetare kan uppleva friheten att vara kreativ i sitt arbete, kunden får en leverans med hög kvalitet och företaget får ökad konkurrenskraft tack vare bra lösningar och motiverade medarbetare.Victor Negrete, konsult inom affärsutveckling och kommunikation 

Vill du börja i rätt ände?

Vertel gör svenska företag och organisationer effektivare genom att erbjuda skräddarsydda lösningar, support och utbildning inom fri programvara, webbutveckling och affärssystem. 

Vill du börja i rätt ände? Genom vår workshop ”Gör dig redo för ett affärssystem” kan vi etablera var i din verksamhet ett affärssystem skulle göra störst nytta där ni är just nu. 

Läs mer

 


Glad sommar, praktikanter!
Vi ses i höst igen