Visuell konfiguration och CAD-automation
Med Kristofer Skyttner, SkyMaker AB

Stort tack till Kristofer Skyttner för en väldigt intressant föreläsning om framtidens tillverkning på dagens Kunskapsfrukost! Vi fick en spännande inblick i hur industrin är under förändring, där masstillverkningen kan komma att försvinna i skuggan av effektiv skräddarsydd konfigurering och tillverkning.

Tack även till alla som kom och lyssnade och bidrog till det porlande minglet innan och efter!


Kristofer Skyttner   SkyMaker 


Kunskapsfrukost: Företagsöverlåtelser med Elisabeth Wedenberg
Praktiska punkter för ett värdeskapande arbete