l10n_se: BgMax
l10n_se: BgMax
l10n_se: BgMax
by Vertel AB
14.0
Category
Localization
Technical Name
l10n_se_bgmax
License
LGPL-3
Website https://vertel.se/apps/odoo-l10n_se/l10n_se_bgmax
Läser BgMax-formaterade filer från Bankgirocentralen.

Vid avstämning, läs in filerna från Bankgirot för automatisk kontering.
Beskrivning av bild.

Bg Max, BankGirot

The module allows reading BgMax formatted files from Bankgirocentralen.