l10n_se: Swedish Accounting
l10n_se: Swedish Accounting
l10n_se: Swedish Accounting
by Vertel AB
14.0
Category
Localization
Technical Name
l10n_se
License
LGPL-3
Website https://vertel.se/apps/odoo-l10n_se/l10n_se
Svensk bokföring
* BAS 2021 K1 (Minimal kontoplan, regler från SKV-283 v16)
* BAS 2021 (K2-K4, följer INK2R-formulär och regler i SKV-294 v11)
* Skattekoder från SKV-4700 r1-49 SKV-409Odoo stödjer kontoplanen från BAS, https://www.bas.se/kontoplaner/Svensk bokföring

* BAS 2021 K1 (Minimal kontoplan, regler från SKV-283 v16)
* BAS 2021 (K2-K4, följer INK2R-formulär och regler i SKV-294 v11)
* Skattekoder från SKV-4700 r1-49 SKV-409

BAS 2017 K1 och BAS 2017 i original finns på www.bas.se. När du skapar dina företag, glöm inte att byta valuta till SEK. Vanligtvis vill du ha skattekonto MP1 och I för vanliga försäljningar och köp, MP2, MP3 och I12/I6 är för produkter och tjänster med 12 % och 6 % moms. Du kanske också vill ändra de automatiskt skapade bankkontona till vad konton du vill koppla dem till.

BFN (Bokföringsnämden) arbetar med redovisningsregler för onoterade SME-företag i Sverige. Basen är K3, K1 och K2 härleds från K3 med en mängd förenklingar.

* K1 är enskild näringsidkare med en omsättning under 3 MSEK och kan använda en förenklad årsslut.
* K2 är små företag och föreningar som inte klarar mer än en av tre gränser två år i rad: högst 50 anställda i genomsnitt, tillgångar värt mer än 40 MSEK, högst 80 MSEK i omsättning.
* K3 är ett onoterat företag som passerar två eller flera av dessa gränser.
* K4 är ett börsnoterat börsbolag.

K1 och K2 är inte skyldiga att anlita extern revisor (omsätter under 80 MSEK), med hjälp av BAS 2021 K1 är det möjligt att följa K1 regler "kontantmetoden" eller "fakturametoden" och välj mellan förenklat eller vanligt årsslut. Använder dock även försäljningsmodulen implementerar kundreskontra och en försäljningsreskontra som innebär "fakturametoden".

BAS 2017 K1 skulle också vara tillräckligt för de flesta K2-företag. K2-stora företag kan använder fortfarande traditionella regler eller väljer att strikt följa K2-reglerna tills vidare.

Partners har ett ytterligare företagsregister (Organisationsnummer) som härrör från TIN (momsregistreringsnumret).

Det finns några dokument (på svenska) som beskriver arkivering, hur man hanterar EDI-fakturor, skanning av inköpsfakturor, grundläggande bokföring och numrering av kontokuponger bifogas till modulen, static/doc-katalog.

Du hittar platsen för denna modul här github.com/vertelab/odoo-l10n_se

Använd support@vertel.se om  du har några frågor eller idéer.