Chat AI-Bot: Common
Chat AI-Bot: Common
Chat AI-Bot: Common
by Vertel AB
16.0
Category
Customer Relationship Management
Technical Name
chat_ai_bot_common
License
AGPL-3
Website https://vertel.se/apps/odoo-ai/chat_ai_bot_common
The module description goes here.

Chat AI-Bot: Common

Skapa en eller flera AI-assistenter med olika egenskaper och knutna till olika LLM som därmed kan vara tränade på olika sätt. AI-assistenter integrerade i företagets chat-system förbättrar effektiviteten och indirekt kundupplevelsen.


1. Snabb och effektiv kommunikation

AI-assistenter möjliggör omedelbara svar på användares frågor och förfrågningar. Detta minskar väntetider och skapar en smidigare kommunikationsprocess, vilket är särskilt viktigt när det handlar om kundsupport. Användare kan få relevanta svar i realtid, vilket ökar tillfredsställelsen och lojaliteten.

2. 24/7 Tillgänglighet
AI-assistenter är tillgängliga dygnet runt, vilket gör det möjligt för företag att erbjuda support och svara på användares frågor när som helst, oavsett tidszon eller arbetsbelastning. Detta ökar tillgängligheten och skapar en bättre användarupplevelse.

3. Automatiserad uppgifthantering
Genom att använda AI-assistenter kan företag automatisera repetitiva uppgifter och processer. Detta frigör tid och resurser för anställda att fokusera på mer komplexa och strategiska uppgifter, vilket ökar produktiviteten och företagets övergripande effektivitet.

4. Kostnadsbesparingar
Genom att automatisera uppgifter och processer kan företag minska sina operativa kostnader. AI-assistenter kan frigöra viktiga resurser i företaget som annars skulle vara trånga sektorer.

Att integrera AI-assistenter i företagets chat-system är därmed inte bara ett teknologiskt framsteg utan också en strategisk investering för att öka effektiviteten, förbättra kundrelationer och hålla jämna steg med det moderna affärsklimatet.

Denna modul kombineras med minst en annan modul med drivrutin för den LLM-server som skall användas.


Great stories have a personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assist with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide, general audience in mind, your story will sound fake and lack emotion. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.

AI-boten är en vanlig användare

Write one or two paragraphs describing your product or services. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Läs mer

Inställningar

Write one or two paragraphs describing your product or services. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Läs mer