Account: Deferred Revenue Expenses
Account: Deferred Revenue Expenses
Account: Deferred Revenue Expenses
by Vertel AB
16.0
Category
Customer Relationship Management
Technical Name
account_deferred_revenue_expenses
License
AGPL-3
Website https://vertel.se/apps/odoo-account/account_deferred_revenue_expenses
Redovisning av polariserade intäkter.

Periodisering

Periodisering är en metod för att göra resultatet för en period med rättvisande. Det innebär att man bokför intäkter och kostnader under den perioden de intjänats eller förbrukats, inte perioden den betalats.
Det kan röra sig om tjänster som faktureras kvartalsvis i förväg eller i efterhand. Kostnader som hyra, el, IT-tjänster eller försäkringar som gäller ett kvartal eller för ett år.


  Att periodisera en leverantörsfaktura

  I ett exempel, nedan, periodiseras en kvartalsfaktura månadsvis för de månader den avser. Kostnaden balanseras ut till balansräkningen på det initiala verifikatet och återförs sedan månadsvis till resultaträkningen.

  På fakturaraden som skall periodiseras läggs en periodiseringsmall in.  I ett exempel, nedan, periodiseras en kvartalsfaktura månadsvis för de månader den avser. Kostnaden balanseras ut till balansräkningen på det initiala verifikatet och återförs sedan månadsvis till resultaträkningen.


  Tre nya verifikat skapas i Odoo med rätt datum och rätt summa för varje månad. Periodiseringen innebär att kostnaden/intäkten för varan eller tjänster hänförs till rätt period.
  På avskrivningspanelen framgår vilka verifikat som kommer skapas och när. Normalt skapas det initala verifikatet och första månaden i samband med att leverantörsfakturan bekräftas och övriga verifikat i när det är dags. Det går att skapa verifikaten manuellt i förtid.

  På resultaträkningen är hyran, i detta fall om 12.000 kronor, periodiserad och markerade i rött, mars till och med maj.

   

  Periodiseringsmall

  Modulen använder en mall för regelverket för periodiseringen. Mallen kan knytas till en produkt och väljs automatiskt när man använder den produkten eller kan appliceras manuellt på fakturaraden som avses.