Vi gillar fri programvara!Fri att använda programmet som du vill 

Fri att anpassa och förbättra

Fördelar med fri programvara.

Fördelarna med fri programvara är många. Med fri programvara blir du inte låst till en viss leverantör. I det avseendet är fri programvara lika viktigt som att välja öppna standarder. Så snart man investerar i en leverantörsspecifik lösning så skapar man stora kostnader när det är dags att frigöra sig och gå vidare med något annat.

Med fri programvara betalar du inte onödiga licensavgifter utan bara för anpassningar, drift och support. Har du tur så finns det andra i användarföreningen du kan dela anpassningskostnaderna med. Du väljer precis hur stor kostym du vill bära. Med fri programvara har du friheten att lägga ut driften i molnet eller ta hem den. Det är du som sitter i förarsätet och avgör vad som är bäst vid varje tillfälle. Med fri programvara råder full transparens, även om du kanske inte själv vill läsa källkoderna så är det andra som gör det. Slipp onödigt läckage av dina affärshemligheter, slipp virus och illasinnad programvara i din utrustning.

Odoo

Odoo är en integrerad systemplattform för ditt företags affärsprocesser.  Med Odoo kan vi hjälpa din organisation att öka omsättning, skära kostnader och skala verksamheten. Odoo växer med ditt företag. Odoo är en plattform med stor användarförening som kommer med de fördelar system baserad på fri programvara gör, samtidigt som produkten erbjuder den service och support-grad som behövs i företagsmiljö.  Det är du som väljer vad det får kosta - det finns en relation mellan servicenivå och kostnad. 

Ubuntu

Vi gillar Ubuntu

Våra lösningar bygger på Ubuntu-plattformen. Ubuntu är det tredje största operativsystemet idag. Ubuntu är en professionell Linuxdistribution med alla fördelar som kommer med fri programvara samtidigt som produkten erbjuder den service och supportgrad som erfordras i företagsmiljö.

Ubuntu är ett ekosystem med en stor användarförening. Det är användarföreningens investeringar i Ubuntu-plattformen som håller uppe utvecklingstakten och levererar spännande lösningar. Vi deltar i utvecklingen som sker på launchpad.net tillsammans med tre miljoner andra utvecklare. Ubuntu är robust och kommer med ett kostnadsfritt underhållsavtal i antingen 9 eller 60 månader per utgåva.


Vi tror att IT är den största källan till att utveckla företaget. Svenska staten och EU tror också att IT är viktigt och har därför valt att migrera offentlig sektors IT-milöer till fri programvara och öppna standarder. Vertel är en av de leverantörerna som har blivit utvalda att hjälpa till med detta arbete.

Fri programvara är ett av de bästa exemplen  på vad man kan åstadkomma med  samverkan och överenskommelser.   

Det innebär kostnadseffektiva lösningar  och minskade underhållskostnader när  program behöver anpassas

Det är därför du skall vara noga när du väljer din IT-samarbetspartner.