Fri programvara

Vi gillar fri programvara. Fördelarna med fri programvara är många. Med fri programvara blir du inte låst till en viss leverantör. I det avseendet är fri programvara lika viktigt som att välja öppna standarder. Så snart man investerar i en leverantörsspecifik lösning så skapar man stora kostnader när det är dags att frigöra sig och gå vidare med något annat.

Med fri programvara betalar du inte onödiga licensavgifter utan bara för anpassningar, drift och support. Har du tur så finns det andra i användarföreningen du kan dela anpassningskostnaderna med. Du väljer precis hur stor kostym du vill bära. Med fri programvara har du friheten att lägga ut driften i molnet eller ta hem den. Det är du som sitter i förarsätet och avgör vad som är bäst vid varje tillfälle. Med fri programvara råder full transparens, även om du kanske inte själv vill läsa källkoderna så är det andra som gör det. Slipp onödigt läckage av dina affärshemligheter, slipp virus och illasinnad programvara i din utrustning.

 


Vi gillar Ubuntu. Våra lösningar bygger på Ubuntu-plattformen. Ubuntu är det tredje största operativsystemet idag. Ubuntu är en professionell Linuxdistribution med alla fördelar som kommer med fri programvara samtidigt som produkten erbjuder den service och supportgrad som erfordras i företagsmiljö. Ubuntu är ett ekosystem med en stor användarförening. Det är användarföreningens investeringar i Ubuntu-plattformen som håller uppe utvecklingstakten och levererar spännande lösningar. Vi deltar i utvecklingen som sker på launchpad.net tillsammans med tre miljoner andra utvecklare. Ubuntu är robust och kommer med ett kostnadsfritt underhållsavtal i antingen 9 eller 60 månader per utgåva.

Öppna programvaror och tjänsterVi tror att IT är den största källan till att utveckla företaget. Svenska staten och EU tror också att IT är viktigt och har därför valt att migrera offentlig sektors IT-milöer till fri programvara och öppna standarder. Vertel är en av de leverantörerna som har blivit utvalda att hjälpa till med detta arbete.

Fri programvara är ett av de bästa exemplen  på vad man kan åstadkomma med  samverkan och överenskommelser.   

Det innebär kostnadseffektiva lösningar  och minskade underhållskostnader när  program behöver anpassas

Det är därför du skall vara noga när du väljer din IT-samarbetspartner.


Titta på våra lösingar för affärssystem, kontoret, kundvård (CRM), mobilitet, elektronisk handel (SOA/eHandel) och Webbpublicering.
Gemensamt för våra lösningar är att vi arbetar med fri programvara. Programvaran utvecklas och finansieras av dem som brukar den.
All bra programvara har en aktiv och drivande användarförening, fri programvara utvecklas och finansieras av användarföreningen.


Vi arbetar med webbverktyget Drupal och affärssystemet Open ERP. Vi utvecklar allt på plattformen Ubuntu som omfattar sextio tusen program avsedda för små och medelstora företag, alla lika fria. Ubuntu levererar dessutom programmen med fria underhållsavtal i 9 eller 60 månader. Det ger trygghet!


Kostnaden för programvaran ligger i konfigurering, installation, utbildning och support.
Detta levererar Vertel.
Kostnaden för anpassningar kan spridas på flera i användarföreningen och likaså underhållet av dem.


Välkommen till IT-företaget som bryr sig om dig och dina kunder!

Alla företag behöver effektiva affärsystem. Det finns mycket att vinna på att slimma dina affärsprocesser. 

Vi jobbar med OpenERP och är experter på att ta fram rätt lösning för ditt företag.

Vi gillar fri programvara. Fri programvara är produkten av många företag i samverkan. Det innebär kostnadseffektiva och robusta lösningar och minskade underhållskostnader när program behöver anpassas.

Vi är duktiga på webbsidor. I över ett decennium har vi levererat funktionella webbplatser till företag i hela Sverige. Vi bygger webbplatser med tydlig och genomtänkt design, enkel navigering med senaste tekniken så att du enkelt själv kan underhålla din sida och låta den utvecklas med din verksamhet.