Affärssystem

Alla företag behöver effektiva affärsystem. Många har mycket att vinna på att slimma sina affärsprocesser. 
Vi jobbar med OpenERP och är experter på att ta fram rätt lösning för ditt företag.

Affärssystem används idag inom de flesta verksamheter. Syftet med ett affärssystem är att det ska stödja verksamhetens handlingar och på så sätt bidra till en effektivisering. Bra affärsystem är moduluppbyggda och vars funktioner är lätta att integrera med andra IT-system. Affärssystemet kan användas på ett naturligt sätt tillsammans med de plattformar och enheter som används, även på mobiltelefoner och plattor.

Sociala medier

I många verksamheter så har sociala medier börjar spela en allt viktigare roll. Det är viktigt att dessa kan integreras på ett naturlogt sätt i affärssystemet och tillsammans skapa nya affärsprocesser.

Vi jobbar med OpenERP som uppfyller alla de krav vi anser är viktiga i denna typ av system. OpenERP är rikt på funktioner som antingen kan användas separat och integreras i befintliga system eller användas tillsammans med andra moduler i OpenERP.

Att OpenERP är fri programvara skapar trygghet och frigör resurser som man kan använda till anpassningar och införande.

Alla företag behöver effektiva affärsystem. Det finns mycket att vinna på att slimma dina affärsprocesser. 

Vi jobbar med OpenERP och är experter på att ta fram rätt lösning för ditt företag.

Vi gillar fri programvara. Fri programvara är produkten av många företag i samverkan. Det innebär kostnadseffektiva och robusta lösningar och minskade underhållskostnader när program behöver anpassas.

Vi är duktiga på webbsidor. I över ett decennium har vi levererat funktionella webbplatser till företag i hela Sverige. Vi bygger webbplatser med tydlig och genomtänkt design, enkel navigering med senaste tekniken så att du enkelt själv kan underhålla din sida och låta den utvecklas med din verksamhet.